1539ste Physica Lezing  

De motor van de platentektoniek Govers 14-03-2018

 

Beknopte informatie voor de lezing op 14 maart 2018 door

Dr. Rob Govers (Geofysica, Universiteit Utrecht)

 

Alfred Wegener verzamelde aan het begin van de 20e eeuw waarnemingen ter ondersteuning van de hypothese dat de continenten verschoven. Eén van de belangrijkste redenen waarom deze hypothese aanvankelijk niet werd geaccepteerd was dat zijn verklaring van het mechanisme ongeloofwaardig was. Acceptatie volgde pas nadat ook oceanische spreiding was geobserveerd. Op hoofdlijnen is het mechanisme (thermo-chemische convectie) nu ook duidelijk. Doordat de thermische grenslaag (de lithosfeer) mechanisch vrijwel geheel ontkoppelt is van de convecterende mantel, moet de oorzaak van oppervlakte observaties vooral in de lithosfeer gezocht worden.

In deze lezing gaat Govers in op de huidige kennis met betrekking tot de krachten die plaatbewegingen veroorzaken, en die ook de lithosfeer vervormen zoals we dat kunnen waarnemen met geodetische methoden en tijdens aardbevingen.

 

Op 14 maart 2018 om 20:00 uur in het Regionaal Archief Rivierenland.

Advertenties

1538 e lezing Physica.

Beknopte informatie voor de lezing op 14 februari 2018

Van mammoet tot reuzenalk… zoeken en onderzoeken op Maasvlakte 2

Door Bram Langeveld, Natuurhistorisch Museum Rotterdam

 

Maasvlakte 2 (MV2) is de recentste uitbreiding van de haven van Rotterdam, ontstaan door een zandsuppletie van 240 miljoen kubieke meter zand uit het Eurogeulgebied (Noordzee). Het grootste deel van de buitencontour van dit nieuwe land is een publiek toegankelijk strand. En dat blijkt een ware paleontologische schatkamer! Tientallen verzamelaars zoeken geregeld op dit strand en vinden er fraaie fossielen uit het Pleistoceen (IJstijdvak). Tijdens deze lezing staat origineel paleontologisch onderzoek aan MV2-vondsten centraal, maar is er uiteraard ook aandacht voor het Pleistoceen, het vissen naar zoogdierbotten met kotters, zandwinning uit het Eurogeulgebied en praktische tips voor het zoeken op MV2. Geconcludeerd mag worden dat Maasvlakte 2 een enorme schat aan fossielen en daarmee informatie levert, die ons in staat stelt steeds maar weer meer details te reconstrueren van het diverse leven dat de afgelopen 2,6 miljoen jaar de (toen meestal droog liggende) Noordzeebodem bevolkt heeft. Van mammoet tot reuzenalk…!

Gezelschap Physica

Woensdag 10 januari 2017 zal de 1537e voordracht worden gehouden door dhr Ap Cloosterman

De invloed van CO2 op de klimaatverandering.

Er is sprake van een regionale verandering van het klimaat.
De volgende verschijnselen spelen hierbij een rol: temperatuur, wind, neerslag en droogte.
De gemiddelde wereldtemperatuur (land en zee) is in de afgelopen 18 jaar nauwelijks gestegen.
Vanaf het begin van de industriële revolutie heeft er een gemiddelde opwarming plaats gevonden van 1,2 graden Celsius.
Hiervan is CO2 voor 0,23 graden verantwoordelijk.
De temperatuurstijgingen zijn vooral te wijten aan natuurlijke oorzaken. De mens gaat echter niet geheel vrijuit door het kappen van oerwouden en de enorme verstedelijking. De inleider gaat hier verder op in.
Er zijn steeds meer wetenschappers (sceptici), die ontkennen dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering.
Het gehele bestaan van de Aarde is gepaard gegaan met regionale veranderingen. Denk aan de ijstijden en het subtropisch klimaat dat op de Noordpool heeft geheerst. In die tijden was er nog geen menselijke emissie van CO2. Klimaatverandering op Aarde is de norm!
De inleider zal uitleggen hoe het broeikasgas CO2 werkt en aan de hand van wetenschappelijk onderzoek toelichten, dat dit niet de belangrijkste oorzaak kan zijn van klimaatverandering.
Het afremmen van de snelheid van de Warme Golfstroom heeft een veel grotere invloed op een klimaatverandering.
De overheid is er bij gebaat om de CO2 mythe in stand te houden door de enorme inkomsten die via heffingen worden binnen gehaald.
Wereldwijd is dit 1 miljard dollar per dag!
Het zijn het bedrijfsleven en de burger die het gelag betalen.

CV  Ap Cloosterman

Ap Cloosterman is in leidinggevende functies werkzaam geweest in de chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie. De laatste 10 jaar had hij een eigen adviesbureau: ‘Cloosterman Management Ondersteuning’. Naast interim-management en uitvoerder van projectopdrachten was hij ook assessor bij de Raad voor Accreditatie. Hiervoor heeft hij assessments (ISO 9000, HACCP, VCA) uitgevoerd in Nederland, België, Engeland, Ierland, Singapore, China, India, Libanon en Egypte.

  • Na zijn pensioen op 68 jarige leeftijd (2005) heeft hij aan verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland colleges gevolgd op de volgende terreinen: relativiteitstheorie, astrodeeltjes fysica, basis sterrenkunde, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, planeten en exoplaneten, de evolutie van het Heelal, het veranderende klimaat, gevolgen van klimaatverandering,

Daarnaast heeft hij op universiteiten in Engeland en Frankrijk colleges gevolgd in: Gravity, the Big Bang, Black Holes en Gravitational Waves, Climate Change, Monitoring Climate from Space.

Gezelschap Physica

Woensdag 13 December 2017 zal de 1536e voordracht worden gehouden door:

 

De heer C. Horsman

 

Met als titel: “ORDE en CHAOS”

Een korte omschrijving:

Sinds mensenheugenis zijn allerlei ordeningen ontstaan: Zoals maten, gewichten, rassen, wetenschapsgebieden, etc..

In de jaren zeventig ontstaat een beweging die een weg zoekt in wanorde. Zo is een Chaos-Theorie ontstaan.

Mijn naam is Kees Horsman en ben Ingenieur. Ik ben gepensioneerd en daarvoor ben ik een aantal jaren werkzaam geweest op de Technische Universiteit te Delft bij de vakgroep Elektronica waar ik te maken had met o.a. Micro-elektronica.

Daarna ben ik tot mijn pensioen terechtgekomen in het management van de Haagse Hogeschool.

                                    Gezelschap Physica

Woensdag 8 november 2017 zal de 1535e voordracht worden gehouden,

Ing. R.M. Wijnschenk

General Manager van  Merford Acoustic Materials.

Titel:  Ruimteakoestiek en geluidsoverdracht. Het gedrag van geluid in een ruimte.

Inleiding : Ons gehoor stelt ons in staat om geluiden uit onze omgeving  waar te nemen. Naast cruciale informatie over onze omgeving bezorgt geluid ons ook genot.  Toch wordt van al onze zintuigen ons gehoor het meest  geassocieerd met overlast.  Stilte of het ontbreken van geluid stilte wordt daarentegen juist als waardevol ervaren.

Wat is geluid, en hoe kunnen we geluiden in onze woon- en werkomgeving beïnvloeden en beheersen.

Woensdag 11 oktober 2017 zal 1534e bijeenkomst worden gehouden.   19.30u na de ledenvergadering krijgt u een lezing door Dhr. R.Rieske.

Iedereen kent de zonneauto race in Australië. Studenten teams rijden daar een wedstrijd van 3000 km van het noorden naar het zuiden. Nederlandse teams horen al sinds het begin bij de top. In 2005 dacht een groep studenten dat zonne-energie ook bij andere voertuigen gebruikt kan worden, en hebben daarom besloten om een boot op zonne-energie te ontwikkelen. Dit leidt een jaar later tot de eerste wedstrijd in het zonneboot racen.

Sinds 2006 is het TU Delft Solar Boat team bezig met het ontwikkelen, produceren en racen van zonneboten. Efficiëntie is hierbij het belangrijkste aspect, en staat altijd centraal in ons ontwerp. Ieder jaar gaat de ontwikkeling van de boten verder en worden de boten beter.

Om steeds sneller te kunnen varen met hetzelfde vermogen, is het team in 2010 begonnen met het minimaliseren van de weerstand door de romp uit het water te tillen, wat resulteert in een ‘vliegende’ boot. Een vliegende boot is niets nieuws, maar door beperkingen aan ons inkomend vermogen, zijn we opzoek moeten gaan naar innovatieve oplossingen.

De jaren hierna gaat de zoektoch door om efficiënter en sneller te kunnen varen. In 2014 komen we met een revelutionair ontwerp waarbij we slechts twee draagvleugels gebruiken. Dit is te vergelijken met een fiets, maar dan op het water. In 2016 heeft een vergelijkbaar ontwerp zelfs tot een topsnelheid van 55 km/h geleidt, op alleen energie van de zon!

Ik, Jelle Rieske, ben in 2015/2016 Technisch manager van het TU Delft Solar Boat Team geweest. Dit betekent dat ik, samen met een Chief engineer, het technische deel van het team heb geleid. Hierbij ben ik voornamelijk bezig geweest met het plannen en het overzicht houden. Op 11 Oktober kom ik vertellen over de technische ontwikkeling in ons team, vanaf het begin tot waar we nu mee bezig zijn.

Iedereen kent de zonneauto race in Australië. Studenten teams rijden daar een wedstrijd van 3000 km van het noorden naar het zuiden. Nederlandse teams horen al sinds het begin bij de top. In 2005 dacht een groep studenten dat zonne-energie ook bij andere voertuigen gebruikt kan worden, en hebben daarom besloten om een boot op zonne-energie te ontwikkelen. Dit leidt een jaar later tot de eerste wedstrijd in het zonneboot racen.

Sinds 2006 is het TU Delft Solar Boat team bezig met het ontwikkelen, produceren en racen van zonneboten. Efficiëntie is hierbij het belangrijkste aspect, en staat altijd centraal in ons ontwerp. Ieder jaar gaat de ontwikkeling van de boten verder en worden de boten beter.

Om steeds sneller te kunnen varen met hetzelfde vermogen, is het team in 2010 begonnen met het minimaliseren van de weerstand door de romp uit het water te tillen, wat resulteert in een ‘vliegende’ boot. Een vliegende boot is niets nieuws, maar door beperkingen aan ons inkomend vermogen, zijn we opzoek moeten gaan naar innovatieve  oplossingen.

De jaren hierna gaat de zoektocht door om efficiënter en sneller te kunnen varen. In 2014 komen we met een revolutionair ontwerp waarbij we slechts twee draagvleugels gebruiken. Dit is te vergelijken met een fiets, maar dan op het water. In 2016 heeft een vergelijkbaar ontwerp zelfs tot een topsnelheid van 55 km/h geleidt, op alleen energie van de zon!

Ik, Jelle Rieske, ben in 2015/2016 Technisch manager van het TU Delft Solar Boat Team geweest. Dit betekent dat ik, samen met een Chief engineer, het technische deel van het team heb geleid. Hierbij ben ik voornamelijk bezig geweest met het plannen en het overzicht houden. Op 11 Oktober kom ik vertellen over de technische ontwikkeling in ons team, vanaf het begin tot waar we nu mee bezig zijn.

Iedereen kent de zonneauto race in Australië. Studenten teams rijden daar een wedstrijd van 3000 km van het noorden naar het zuiden. Nederlandse teams horen al sinds het begin bij de top. In 2005 dacht een groep studenten dat zonne-energie ook bij andere voertuigen gebruikt kan worden, en hebben daarom besloten om een boot op zonne-energie te ontwikkelen. Dit leidt een jaar later tot de eerste wedstrijd in het zonneboot racen.

Sinds 2006 is het TU Delft Solar Boat team bezig met het ontwikkelen, produceren en racen van zonneboten. Efficiëntie is hierbij het belangrijkste aspect, en staat altijd centraal in ons ontwerp. Ieder jaar gaat de ontwikkeling van de boten verder en worden de boten beter.

Om steeds sneller te kunnen varen met hetzelfde vermogen, is het team in 2010 begonnen met het minimaliseren van de weerstand door de romp uit het water te tillen, wat resulteert in een ‘vliegende’ boot. Een vliegende boot is niets nieuws, maar door beperkingen aan ons inkomend vermogen, zijn we opzoek moeten gaan naar innovatieve oplossingen.

De jaren hierna gaat de zoektocht door om efficiënter en sneller te kunnen varen. In 2014 komen we met een revolutionair ontwerp waarbij we slechts twee draagvleugels gebruiken. Dit is te vergelijken met een fiets, maar dan op het water. In 2016 heeft een vergelijkbaar ontwerp zelfs tot een topsnelheid van 55 km/h geleidt, op alleen energie van de zon!

Ik, Jelle Rieske, ben in 2015/2016 Technisch manager van het TU Delft Solar Boat Team geweest. Dit betekent dat ik, samen met een Chief engineer, het technische deel van het team heb geleid. Hierbij ben ik voornamelijk bezig geweest met het plannen en het overzicht houden. Op 11 Oktober kom ik vertellen over de technische ontwikkeling in ons team, vanaf het begin tot waar we nu mee bezig zijn.

Jelle Rieske

Kijk ook op solarboatteam.nl

1533 Excursie en lezing Chr. Huygens Museum te Voorburg.

Prof. Cohen heeft mij begin februari laten weten dat hij zijn lezing over Christiaan Huygens op 8 maart toch niet kon houden vanwege hoge werkdruk.

Het bestuur van Physica heeft daarom besloten de lezing van 8 maart niet door te laten gaan maar de lezing over Christiaan Huygens te combineren met de excursie naar het Chr. Huygens Museum te Den Haag.

 De excursie met voordracht staat gepland op zaterdag 11 maart in het Chr. Huygens museum, Westeinde 2A, 2275 AD te Voorburg.

 Het programma is voorlopig als volgt:

Met eigen vervoer naar Den Haag / Voorburg , museum “Hofwijck”

  • Aankomst aldaar  11 uur, koffie, thee
  • Daarna lezing over Christiaan Huygens en zijn woning Hofwijck ca. 30/45 minuten
  • Daarna korte lunch
  • Rondleiding door middel van gidsen  door het museum
  • Retour Tiel vanaf 14 uur of later.

De toegang is gratis voor mensen met museum jaarkaart.

Aanvullende mededelingen, mogelijk na het weekeinde van 26/2, zullen hier worden vermeld.

Graag Uw deelname zo spoedig mogelijk opgeven bij:

A.Niemantsverdriet, secretariaat, Prinses Margrietlaan 6, 4002 AS Tiel

Email: physicatiel@gmail.com

Met vermelding van:

  • Aantal personen, rijdt zelf
  • Kan mensen meenemen