1533 Excursie en lezing Chr. Huygens Museum te Voorburg.

Prof. Cohen heeft mij begin februari laten weten dat hij zijn lezing over Christiaan Huygens op 8 maart toch niet kon houden vanwege hoge werkdruk.

Het bestuur van Physica heeft daarom besloten de lezing van 8 maart niet door te laten gaan maar de lezing over Christiaan Huygens te combineren met de excursie naar het Chr. Huygens Museum te Den Haag.

 De excursie met voordracht staat gepland op zaterdag 11 maart in het Chr. Huygens museum, Westeinde 2A, 2275 AD te Voorburg.

 Het programma is voorlopig als volgt:

Met eigen vervoer naar Den Haag / Voorburg , museum “Hofwijck”

  • Aankomst aldaar  11 uur, koffie, thee
  • Daarna lezing over Christiaan Huygens en zijn woning Hofwijck ca. 30/45 minuten
  • Daarna korte lunch
  • Rondleiding door middel van gidsen  door het museum
  • Retour Tiel vanaf 14 uur of later.

De toegang is gratis voor mensen met museum jaarkaart.

Aanvullende mededelingen, mogelijk na het weekeinde van 26/2, zullen hier worden vermeld.

Graag Uw deelname zo spoedig mogelijk opgeven bij:

A.Niemantsverdriet, secretariaat, Prinses Margrietlaan 6, 4002 AS Tiel

Email: physicatiel@gmail.com

Met vermelding van:

  • Aantal personen, rijdt zelf
  • Kan mensen meenemen
Advertenties

                                               Gezelschap Physica

Woensdag 8 februari 2017 zal de 1532e voordracht worden gehouden door

 

De heer H. Kooi    ‘’Over het water onder onze voeten’’

 

“Grondwater” is een woord dat regelmatig wordt gebruikt in onze taal. Je komt het tegen in de krant en hoort het op radio en TV. En als zoekterm op internet levert het behoorlijk wat ‘hits’. Maar voor de meeste mensen is grondwater een grote onbekende. Ja, het zit in de grond, en is feitelijk onzichtbaar. Je moet er eigenlijk beroepsmatig mee van doen hebben, of er een speciale interesse voor hebben ontwikkeld, om er echt wat van te weten.

 

Toch speelt grondwater ongemerkt een verbazingwekkend grote rol in ons dagelijks leven en is het voor de mensheid van groot belang om grondwaterprocessen goed te doorgronden. Hoe stroomt het? Hoe oud is het? Kun je het ongestraft oppompen? Warmte en koude in opslaan? Is het grondwater onder de zeebodem zout? Hoe goed kunnen we de processen simuleren met computers? Kennis is nog steeds in ontwikkeling. Het is een toegepast onderzoeksterrein waarvoor inbreng vanuit de fysica, chemie en geologie de basis vormt.

 

In deze lezing zal hij vertellen over maatschappelijke en aardkundige aspecten van grondwater.

                                   Gezelschap Physica 

Woensdag 11 januari 2017 zal de 1531e voordracht worden gehouden,

Dr.E.W.A. Mulder/conservator

Natura Docet Wonderryck Twente 

Plankton, de aanjager van de biodiversiteit

De aarde wordt wel een levende planeet genoemd. Er is sprake van een biosfeer: dat is een bepaalde “schil” (opgebouwd uit oppervlak en bodems van de continenten, en delen van de atmosfeer en de oceanen), waar het leven actief is. Bijzonder is, dat het leven zélf de randvoorwaarden in stand houdt, waardoor het kan blijven bestaan.

Te denken valt daarbij aan o.a. de koolstof- en zuurstofcyclus. De hoofdrol wordt daarbij gespeeld door micro-organismen, die deel uitmaken van het plankton. Méér cellige levensvormen – planten en dieren (inclusief de mens) – zijn daarbij eigenlijk niet veel meer dan een randverschijnsel. Micro-organismen hebben zelfs het verloop van de evolutie bepaald en zélf een zuurstofrijke atmosfeer gecreëerd, waardoor niet alleen het leven, zoals wij dat nu kennen, mogelijk is, maar waardoor ook al in de oertijd biodiversiteit tot stand kon komen.

                                            Gezelschap Physica

Woensdag, 14 december 2016 zal de 1530e voordracht worden gehouden

De heer Dr. C. Le Pair zal spreken over

HOE REGELT NEDERLAND IN DE TOEKOMST ZIJN ENERGIEBEHOEFTE?

 Samenvatting:

Energie, de Hamiltoniaan van de bewegingsvergelijkingen, vergt verbeeldingskracht om te beseffen hoezeer wij er van afhangen. Het is niet slechts de stroom voor een lampje, voor de TV of de pomp in onze cv. Het is niet alleen de auto, de douche en de rioolzuivering. Het is ook ons brood, de paprika, de biefstuk, de vakantie op Mallorca, de stoelen waarop we zitten, het bouwmateriaal voor woningen, de fundering, de kunststof en het metaal voor windmolens en nog veel meer.

Het antwoord op de titelvraag is daarom complex. Bovendien luidt het verschillend voor de korte en de lange termijn en is het ook afhankelijk van al of niet wijze besluiten. Er kunnen bibliotheken mee worden gevuld.

Op het moment gaat de belangstelling uit naar ‘duurzame’ energie geleverd door windmolens, zonnecellen en biobrandstof. Er is een landelijk ‘Energieakkoord’. Het idee is daarmee fossiele brandstof te besparen en de toename van CO2 in de atmosfeer te voorkomen. Die aanname is echter voor nu discutabel en op den duur onjuist. Bovendien is de invloed van CO2 op het klimaat overdreven en hebben wij gelukkig nog voldoende tijd voor onderzoek en om werkelijk duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Dr. C. le Pair, voormalig directeur van de organisatie voor natuurkundig onderzoek, FOM en die voor technisch onderzoek, STW, studeerde natuurkunde in Leiden. Daarnaast was hij o.m. lid van de Algemene Energieraad, de Raad voor het Defensieonderzoek en adviseur van de EU-landen voor industriële ICT R&D.

                                               Gezelschap Physica

           Woensdag 9 november 2016 zal de 1529e voordracht worden gehouden

Prof. Dr. C.T. Smit Sibinga (Rijksuniversiteit Groningen), zal spreken over:

 Bloedvoorziening en de ontwikkeling daarvan in achterstand maatschappijen: Impact van geavanceerde technologie op het vergroten of verkleinen van een achterstand.

UNDP heeft in de jaren 1980 een ontwikkelingskwalificatie ontwikkeld (Human Development Index of HDI). De HDI wordt berekend uit drie factoren – levensverwachting (gezondheid), kennis (onderwijs) en levensstandaard (economie/GNI per cap).

Oorspronkelijk waren er 3 categorieën – Low HDI, Medium HDI en High HDI, maar rond 2010 is daar een vierde categorie Very High HDI aan toegevoegd. Bijna 80% van de wereldbevolking woont in de Low, Medium en High HDI gebieden en slechts iets meer dan 20% in de Very High HDI landen. De kloof in ontwikkeling tussen de Very High en de Low HDI landen lijkt niet kleiner te worden, maar vergroot zich door de toenemende snelheid van de ontwikkelingen in de Very High landen en de traagheid van de ontwikkelingen in de Low en de meeste Medium en High HDI gebieden. Een belangrijk deel van de traagheid wordt veroorzaakt door een gebrek aan competent leiderschap.

De belangrijkste factoren in een ontwikkelingsproces zijn onderwijs en gezondheidszorg, waarbij een gebrekkige infrastructuur de economische ontwikkelingen in de weg staat. Veel hangt af van systemen die een duurzame ontwikkeling bevorderen, in plaats van ad hoc oplossingen en ‘kant-en-klaar maaltijden’. Het gaat niet om de vis maar om het aanleren hoe de vis te vangen. Technologische mogelijkheden inclusief de mogelijkheden voor onderhoud en herstel zijn sterk afhankelijk van een stabiele infrastructuur, waarbij er een direct  verband bestaat tussen de graad van geavanceerdheid en de mate van ontwikkeling en stabiliteit (sociaal-maatschappelijke infrastructuur). Geld speelt uiteraard een rol, maar er is een groot gebrek aan besef bij veel ‘donors’ over de consequenties, met  een chronisch nalaten van het stimuleren van de lokale economie en het creëren van een nationaal eigendomsgevoel als fundament voor duurzaamheid (continuïteit).

Naast de noodzakelijke infrastructuur spelen bij de ontwikkeling van de gezondheidszorg talloze factoren een rol, waaronder kennis en vaardigheden, voorzieningen en de mate van betrouwbaarheid van aanvoer van diagnostische en therapeutische middelen. Daar hoort ook een veilige bloedvoorziening toe als een belangrijke ondersteuning van primaire behandelingen. zoals in de verloskunde, de heelkunde en traumatologie.

De aanvoer van geavanceerde technologie als onderdeel van ‘humanitaire hulp’ werkt in die situaties volstrekt averechts. Basale en robuuste technologie en methoden verdienen de voorkeur.

Ingegaan zal worden op de mogelijkheden die kunnen worden aangewend in de diverse stadia van ontwikkeling en de daarmee gepaard gaande complexiteit van de problematiek.

Em. Prof. Dr. Cees Th. Smit Sibinga (RUG)

Gezelschap Physica

Woensdag 12 oktober 2016 zal de 1528e bijeenkomst worden gehouden.

19.30 uur een korte ledenvergadering

Na de ledenvergadering krijgt u een lezing door Ir. J.Gunsing

‘’De nieuwe generatie robots; revolutie in zorg en industrie?’’

Een korte omschrijving:

Robots bestaan al zo’n 50 jaar en ‘’leven’’ tot nu toe veilig in kooien.  Op dit moment komt er een nieuwe generatie robots op de markt die in staat is veel flexibeler en toch veilig in een ruimte met mensen actief te zijn.

Wat kunnen deze robots voor ons betekenen? De inleiding biedt een schets van de mogelijkheden maar zal ook stilstaan bij de mogelijke valkuilen.

Ir. J.Gunsing

Gezelschap Physica

Zinspreuk Ars Aemula Naturae

Opgericht 30 juli 1813

Programma 2016/2017 Lezing elke tweede woensdag van de maand om 20.00 uur in de maanden van oktober tot en met maart.
12 oktober 19.30 uur ledenvergadering
1528 Ir. J. Gunsing
“Robotica in de zorg en het huishouden”.
9 november

1529

Prof. Dr.C.T.H. Smit Sibinga

RVG Rijksuniversiteit Groningen

“Bloedvoorziening en de ontwikkeling van achterstand-maatschappijen:  Impact van geavanceerde technologie op het vergroten of verkleinen van een achterstand”.
14december Dr. C. Le Pair
1530

 

“Hoe regelt Nederland in de toekomst zijn energiebehoefte”?
11 januari Dr. E.W.A. Mulder
1531 “Plankton de aanjager van de biodiversiteit”?
 

8 februari

 

De heer H. Kooi

1532

 

“Grondwaterwinning en maatschappelijke en aardrijkskundige aspecten”.
8 maart Prof. Dr. H.F. Cohen
1533 “Christiaan Huygens de veelzijdige wetenschapper”.
11 maart  

Excursie en lezing 1533

“Christiaan Huygens, de veelzijdige wetenschapper”

 

De lezingen zullen gehouden worden in het Regionaal Archief Rivierenland, J.S. de Jongplein 3 in Tiel (hoek Teisterbandlaan-Papesteeg).

U zult kort voor iedere lezing nog nadere informatie ontvangen.

 

Wij verzoeken U de contributie (20,00 € per persoon of 25 € per gezin) voor 1 november 2017 te willen overmaken op de rekening van Physica bij de SNS Bank. : NL34SNSB092 96 17 088

A. Niemantsverdriet, secretariaat,

Prinses Margrietlaan 6, 4002 AS Tiel

Tel.:     0344-627 560,

E mail: physicatiel@gmail.com

 

Website:    www.physicatiel.wordpress.com