1542e lezing Physica  op  woensdag 12 december 2018

Systeem integratie Noord-Zuidlijn Amsterdam.

Na 96 jaar, 3,1 miljard euro en heel veel bloed, zweet en tranen heeft Amsterdam een ondergrondse verbinding die het noorden met het zuiden van de stad verbindt. De Noord-Zuidlijn is een technisch hoogstandje met een lengte van 9,7 km en heeft 8 stations.

In deze lezing geven we een beeld hoe in het laatste jaar alles samenkomt: de (honderden) technische systemen, de gebruikers en exploitatie. Ingezoomd wordt op het creëren van een integraal systeemoverzicht en een gedeelte van de systeem integratie testen.

Jantine Westerhuis & Rob van der Hek   sprekers

Physica Tiel:

physicatiel@gmail.com

http://www.physicatiel.wordpress.com

Wij verzoeken U de contributie (20,00 € per persoon of 25 € per gezin) bij voorkeur voor 1 november te willen overmaken op de rekening van Physica bij de SNS Bank: NL34 SNSB 0929 6170 88

Advertenties

1541e lezing Physica

Woensdag, 14 november

Zwarte gaten: van theoretisch concept naar waargenomen werkelijkheid

In 1915 publiceerde Einstein zijn Algemene Relativiteits-Theorie.
In 1916 liet Schwarzschild zien dat die theorie het bestaan voorspelt van zwarte gaten. Sinds 1970 zijn de sterrenkundige waarnemingen van zwarte gaten steeds overtuigender geworden, met als hoogtepunt de detectie van zwaartekrachtsgolven van twee samensmeltende zwarte gaten.

In mijn lezing introduceer ik eerst de – verbazingwekkend eenvoudige — natuurkundige basisbeginselen van de relativiteits-theorie, en bediscussieer vervolgens de moderne waarnemingen.

Prof. dr. F. Verbunt

Gezelschap Physica

 

Woensdag 10 oktober 2018 zal de 1540e bijeenkomst worden gehouden.

19.30 uur een korte ledenvergadering.

De agenda is aan deze convocatie toegevoegd.

Om 20.00 uur  volgt  de  lezing van Drs. R. Groenland.

 

‘’De lange zomer van 2018, toeval of teken van klimaatwijziging”

 

Een korte omschrijving:

In deze voordracht ga ik eerst in op wat er allemaal zo bijzonder was aan de zomer van 2018, niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen was deze zomer heel bijzonder.

Vervolgens komen we op een “nieuwe tak van sport” in de klimaatwetenschap: Klimaatattributie.  Dit is een methodiek om extreem weer (of een extreem seizoen) langs de lat van klimaatverandering te leggen.

Op deze manier kun je bijzonder/afwijkend weer koppelen aan de algehele opwarming van het klimaat.

Ook ga ik in op de klimaatverandering en de gevolgen voor de zomers die ons te wachten staan…..

Drs. R. Groenland

1539ste Physica Lezing  

De motor van de platentektoniek Govers 14-03-2018

 

Beknopte informatie voor de lezing op 14 maart 2018 door

Dr. Rob Govers (Geofysica, Universiteit Utrecht)

 

Alfred Wegener verzamelde aan het begin van de 20e eeuw waarnemingen ter ondersteuning van de hypothese dat de continenten verschoven. Eén van de belangrijkste redenen waarom deze hypothese aanvankelijk niet werd geaccepteerd was dat zijn verklaring van het mechanisme ongeloofwaardig was. Acceptatie volgde pas nadat ook oceanische spreiding was geobserveerd. Op hoofdlijnen is het mechanisme (thermo-chemische convectie) nu ook duidelijk. Doordat de thermische grenslaag (de lithosfeer) mechanisch vrijwel geheel ontkoppelt is van de convecterende mantel, moet de oorzaak van oppervlakte observaties vooral in de lithosfeer gezocht worden.

In deze lezing gaat Govers in op de huidige kennis met betrekking tot de krachten die plaatbewegingen veroorzaken, en die ook de lithosfeer vervormen zoals we dat kunnen waarnemen met geodetische methoden en tijdens aardbevingen.

 

Op 14 maart 2018 om 20:00 uur in het Regionaal Archief Rivierenland.

1538 e lezing Physica.

Beknopte informatie voor de lezing op 14 februari 2018

Van mammoet tot reuzenalk… zoeken en onderzoeken op Maasvlakte 2

Door Bram Langeveld, Natuurhistorisch Museum Rotterdam

 

Maasvlakte 2 (MV2) is de recentste uitbreiding van de haven van Rotterdam, ontstaan door een zandsuppletie van 240 miljoen kubieke meter zand uit het Eurogeulgebied (Noordzee). Het grootste deel van de buitencontour van dit nieuwe land is een publiek toegankelijk strand. En dat blijkt een ware paleontologische schatkamer! Tientallen verzamelaars zoeken geregeld op dit strand en vinden er fraaie fossielen uit het Pleistoceen (IJstijdvak). Tijdens deze lezing staat origineel paleontologisch onderzoek aan MV2-vondsten centraal, maar is er uiteraard ook aandacht voor het Pleistoceen, het vissen naar zoogdierbotten met kotters, zandwinning uit het Eurogeulgebied en praktische tips voor het zoeken op MV2. Geconcludeerd mag worden dat Maasvlakte 2 een enorme schat aan fossielen en daarmee informatie levert, die ons in staat stelt steeds maar weer meer details te reconstrueren van het diverse leven dat de afgelopen 2,6 miljoen jaar de (toen meestal droog liggende) Noordzeebodem bevolkt heeft. Van mammoet tot reuzenalk…!

Gezelschap Physica

Woensdag 10 januari 2017 zal de 1537e voordracht worden gehouden door dhr Ap Cloosterman

De invloed van CO2 op de klimaatverandering.

Er is sprake van een regionale verandering van het klimaat.
De volgende verschijnselen spelen hierbij een rol: temperatuur, wind, neerslag en droogte.
De gemiddelde wereldtemperatuur (land en zee) is in de afgelopen 18 jaar nauwelijks gestegen.
Vanaf het begin van de industriële revolutie heeft er een gemiddelde opwarming plaats gevonden van 1,2 graden Celsius.
Hiervan is CO2 voor 0,23 graden verantwoordelijk.
De temperatuurstijgingen zijn vooral te wijten aan natuurlijke oorzaken. De mens gaat echter niet geheel vrijuit door het kappen van oerwouden en de enorme verstedelijking. De inleider gaat hier verder op in.
Er zijn steeds meer wetenschappers (sceptici), die ontkennen dat CO2 de belangrijkste oorzaak is van klimaatverandering.
Het gehele bestaan van de Aarde is gepaard gegaan met regionale veranderingen. Denk aan de ijstijden en het subtropisch klimaat dat op de Noordpool heeft geheerst. In die tijden was er nog geen menselijke emissie van CO2. Klimaatverandering op Aarde is de norm!
De inleider zal uitleggen hoe het broeikasgas CO2 werkt en aan de hand van wetenschappelijk onderzoek toelichten, dat dit niet de belangrijkste oorzaak kan zijn van klimaatverandering.
Het afremmen van de snelheid van de Warme Golfstroom heeft een veel grotere invloed op een klimaatverandering.
De overheid is er bij gebaat om de CO2 mythe in stand te houden door de enorme inkomsten die via heffingen worden binnen gehaald.
Wereldwijd is dit 1 miljard dollar per dag!
Het zijn het bedrijfsleven en de burger die het gelag betalen.

CV  Ap Cloosterman

Ap Cloosterman is in leidinggevende functies werkzaam geweest in de chemische industrie en voedingsmiddelenindustrie. De laatste 10 jaar had hij een eigen adviesbureau: ‘Cloosterman Management Ondersteuning’. Naast interim-management en uitvoerder van projectopdrachten was hij ook assessor bij de Raad voor Accreditatie. Hiervoor heeft hij assessments (ISO 9000, HACCP, VCA) uitgevoerd in Nederland, België, Engeland, Ierland, Singapore, China, India, Libanon en Egypte.

  • Na zijn pensioen op 68 jarige leeftijd (2005) heeft hij aan verschillende universiteiten en andere wetenschappelijke instellingen in Nederland colleges gevolgd op de volgende terreinen: relativiteitstheorie, astrodeeltjes fysica, basis sterrenkunde, witte dwergen, neutronensterren en zwarte gaten, planeten en exoplaneten, de evolutie van het Heelal, het veranderende klimaat, gevolgen van klimaatverandering,

Daarnaast heeft hij op universiteiten in Engeland en Frankrijk colleges gevolgd in: Gravity, the Big Bang, Black Holes en Gravitational Waves, Climate Change, Monitoring Climate from Space.

Gezelschap Physica

Woensdag 13 December 2017 zal de 1536e voordracht worden gehouden door:

 

De heer C. Horsman

 

Met als titel: “ORDE en CHAOS”

Een korte omschrijving:

Sinds mensenheugenis zijn allerlei ordeningen ontstaan: Zoals maten, gewichten, rassen, wetenschapsgebieden, etc..

In de jaren zeventig ontstaat een beweging die een weg zoekt in wanorde. Zo is een Chaos-Theorie ontstaan.

Mijn naam is Kees Horsman en ben Ingenieur. Ik ben gepensioneerd en daarvoor ben ik een aantal jaren werkzaam geweest op de Technische Universiteit te Delft bij de vakgroep Elektronica waar ik te maken had met o.a. Micro-elektronica.

Daarna ben ik tot mijn pensioen terechtgekomen in het management van de Haagse Hogeschool.